Sıkca Sorulan Sorular

Mimarlık
PROJEYE NASIL BAŞLAMALIYIM?

Bir mimarlık ofisini ziyaret etmeden önce neye ihtiyacınız olduğunu genel hatları ile belirlemiş olmanız proje sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapının hangi amaç ile kullanılacağı, kaç kişi için tasarlanacağı ve yaklaşık olarak bu iş için kullanılacak bütçe belirlenmelidir. Bu sayede Mimarlık ofisinde yapılacak ön görüşmede mimar tarafından sorulan sorular ve yönlendirmeler ile birlikte var olan fikir daha uygulanabilir ve ihtiyaçları en üst düzeyde karşılar nitelikte ortaya çıkacaktır.

MİMARİ PROJEYE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ DÖKÜMANLAR NELERDİR?

Bir mimari projeye başlamak için gerekli dokümanlar:

 • Arsaya ait tapu
 • İlgili Belediyeden alınacak imar durumu ve plan notları.
 • İnşaatın yapılacağı arsaya ait Harita Mühendisinden alınacak olan mevcut arazi kotlarını gösterir Plan kote çalışması.
 • Müşteri tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.

TAM ANLAMI İLE İSTEKLERİMİZİ KARŞILAR NİTELİKTE BİR PROJE ELDE EDECEĞİMİZE NASIL EMİN OLABİLİRİZ ?

İlk kurulduğu günden bugüne günün teknoloji ve olanakları çerçevesinde ekolojik ve sürdürülebilir bir mimari çerçevede yüksek kalitede ürün ortaya çıkarmayı ana hedef olarak belirleyen Formist Mimarlık; bu bağlamda günün koşullarında yenilikçi, vizyoner, doğaya saygılı, çevre ile uyumlu ve talebi karşılar nitelikte saygın örnekler yaratabilme düşüncesini yeni başladıkları her projenin de temel başarı kriteri olarak benimsemektedir.

MİMARİ PROJE NASIL ÜCRETLENDİRİR?

Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamına bağlı olarak ücretlendirilir ve ödeme takvimi proje aşamalarına bağlı olacak şekilde sözleşme şartlarında belirlenir.

PROJELENDİRME AŞAMALARI NELERDİR?

Genel olarak mimari projelendirme 5 aşamadan oluşur:

 • Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanır.
 • Mimari ofis tarafından İlk şematik tasarım hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Avan proje hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Ruhsat projesi hazırlanır.
 • Sözleşme doğrultusunda Mimari ofis tarafından Mimari Uygulama projesi hazırlanır.
İNŞAATI SİZ YAPABİLİRMİSİNİZ?

Hayır. Formist Mimarlık bir inşaat firması değildir. Ancak iş veren tarafından talep edildiği taktirde doğru kişiler ile iletişim kurulmasını sağlar.

PROJENİN İNŞAAT SÜRECİNDE MİMARİ DESTEK VERMEKTEMİSİNİZ?

Taraflarca imzalanan sözleşme şartlarına bağlı olarak firmamız şantiye destek hizmeti vermektedir.

DİĞER PROJE GURUPLARININ YÖNETİCİLİĞİNİ YAPIYORMUSUNUZ?

Taraflarca imzalanan sözleşme şartlarına bağlı olarak firmamız; ilgili taraflar arasındaki koordinasyonunu sağlayarak en üst düzeyde uygulanabilir bir proje üretiminin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

İLGİLİ BELEDİYELERDE PROJE TAKİBİ YAPIYORMUSUNUZ?

Hayır. Formist Mimarlık Belediyelerde iş takibi yapmamaktadır.

İÇ DEKORASYON
PROJEYE NASIL BAŞLAMALIYIM?

Bir mimarlık ofisini ziyaret etmeden önce neye ihtiyacınız olduğunu genel hatları ile belirlemiş olmanız proje sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacaktır. Yapının hangi amaç ile kullanılacağı, kaç kişi için tasarlanacağı ve yaklaşık olarak bu iş için kullanılacak bütçe belirlenmelidir. Bu sayede Mimarlık ofisinde yapılacak ön görüşmede mimar tarafından sorulan sorular ve önerilen fikirler ile birlikte istekler gerçekçi bir platformda var olmaya başlayacaktır.

İÇ DEKORASYON / TADİLAT PROJESİNE BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ DÖKÜMANLAR NELERDİR?

Bir İç dekorasyon/ tadilat projesine başlamak için gerekli dokümanlar:

 • Mevcut ise çalışma yapılacak alana ait mimari projeler.
 • Mevcut ise çalışma alanına ait elektrik projeleri.
 • Mevcut ise çalışma alanına ait mekanik projeler.
 • İş veren tarafından oluşturulan ihtiyaç listesi.
 • Projelendirilecek alana ait görseller.
 • Kullanıcının belli olduğu durumlarda firmayı tanıtır nitelikte dokümanlar.
İÇ MİMARİ PROJE NASIL ÜCRETLENDİRİR?

İç Mimari projeler; yapılacak olan projenin türü, büyüklüğü, kapsamı ve kullanılacak malzemelerin niteliğine bağlı olarak ücretlendirilir ve ödeme takvimi sözleşe şartlarında belirlenir.

PROJELENDİRME AŞAMALARI NELERDİR?
 • Taraflarca Proje sözleşmesi imzalanır.
 • Yapılan ön görüşme sonucunda Mimari ofis tarafından konsepti belirleyici İlk şematik tasarım hazırlanır.
 • Taraflarca onaylanan ön tasarım detaylı bir proje haline getirilir.
 • Uygulamanın tarafımızca yapılması durumunda ilgili proje departmanları ile koordinasyon sağlanarak planlanan tasarım hayata geçirilir.
UYGULAMAYI SİZ YAPABİLİRMİSİNİZ?

Evet. Formist Mimarlık iç dekorasyon projelerinde kendi uzman ekibi ile uygulama işlerini yapmaktadır.

DİĞER PROJE GURUPLARININ YÖNETİCİLİĞİNİ YAPIYORMUSUNUZ ?

Uygulamanın tarafımızca yapılması durumunda; sözleşmede belirlenen şartlar altında tüm uygulama gurupları arasındaki koordinasyon Formist Mimarlık tarafından sağlanır.